boom in grijs links

Ontwikkeling en bouwkavels

Het plan BoschReijck omvat de ontwikkeling van twee ‘boerenerven’ aan de beukenlaan van de Vliertwijksestraat.

Het bestemmingsplan zegt hierover: De Vliertwijksestraat is een historische route waaraan van oudsher kleinschalige bebouwing heeft gelegen in de vorm van boerderijen. In de huidige situatie liggen er aan de Vliertwijksestraat (oost) twee clusters met bebouwing. Het plan voor nieuwe rode ontwikkelingen borduurt voort op dit principe: er worden twee nieuwe ‘boerenerven’ van elk maximaal zes woningen toegevoegd die in maat en schaal vergelijkbaar zijn met de bestaande bebouwingsclusters aan de Vliertwijksestraat. De nieuwe boerenerven worden daarbij ingebed in een (nieuw) groen kader. Om te voorkomen dat er meerdere losse bouwvolumes ontstaan, dient de erfbebouwing te worden opgenomen in de hoofdbebouwing.

De situering op de kavel is zodanig dat er een open ruimte ontstaat tussen de hoofdbebouwing en het landschap in de vorm van privétuinen, waardoor er een groene overgang wordt gecreëerd naar het bestaande landschap. Elk erf krijgt één gezamenlijke entree vanaf de Vliertwijksestraat.

De woonerven van elk zes woningen zijn in overleg met de afdeling Stedenbouw van de gemeente ‘s-Hertogenbosch uitgewerkt. De woningen zullen als ‘kavels’ worden verkocht, waarbij er een aantal bouw- en landschapsregels worden meegegeven waar de woningen individueel en in onderlinge samenhang aan moeten voldoen.

Kavel 7

Kavel 7

Info volgt

Kavel 8

Kavel 8

Info volgt

Kavel 9

Kavel 9 

Info volgt

Kavel 10

Kavel 10

Info volgt

Kavel 11

Kavel 11

Info volgt

Kavel 12

Kavel 12

Info volgt

boom in grijs rechts