Stap voor stap naar uw eigen droomwoning

Register Now Concept Metallic Keyboard with Register Now on Green Enter Button Background, Selected Focus. 3D Illustration.

Stap 1

Inschrijving

Op 18 juni start de verkoop van de laatste twee kavels van het project Boschreijck Rosmalen. Vanaf dat moment zullen alle verkoopstukken voor deze kavels op de website staan.

Om iedereen evenveel kans te geven op deze kavels heeft u tot 25 juni 2021 de tijd om u in te schrijven voor één van de kavels. Dit kan u doen door het inschrijfformulier in te vullen en deze in te leveren bij één van de makelaars van het project. Meer kans maken? Doe dan ook een financiële check! Zo heeft de verkoper meer zekerheid dat u de kavel kan betalen en afnemen.

Stap 2

Toewijzing

Op 25 juni sluit de inschrijving. Nadat wij alle inschrijvingen hebben ontvangen zal de toewijzing plaatsvinden. De toewijzing vindt plaats op 28 juni 2021 op basis van voorwaarden en voorkeuren.

Wij maken eerst een selectie op basis van voorwaarden, hoe minder voorbehouden, hoe meer kans. Als u een kavel toegewezen krijgt, wordt u gebeld door Abelen makelaars of AMB Makelaars. Tijdens dit telefoongesprek maakt de makelaar een afspraak met u om het verdere proces te bespreken. Op het moment waarop het telefoongesprek plaatsvindt heeft u een optie op de kavel. Vanaf dat moment heeft u 2 weken de tijd om de koopovereenkomst te tekenen.

De inschrijvers die geen kavel toegewezen krijgen worden ook gebeld. U blijft, als u dat wilt, wel in ons bestand staan en kan later wellicht wel een woning toegewezen krijgen. Komt er namelijk een kavel vrij, dan zoeken we opnieuw een koper voor de vrijgekomen kavel.

Paper pieces for lottery in glass vase on color background. Space for text
Businessman consulting young couple in office

Stap 3

Gesprek makelaar

De makelaar zal u verder informeren over de randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Daarbij krijgt u antwoord op belangrijke vragen, zoals:

- Welk deel van de kavel mag worden bebouwd?
- Hoe hoog mag u bouwen?
- Wat is de gewenste architectonische stijl?

Stap 4

Koopovereenkomst makelaar

Heeft u definitief besloten een kavel te kopen, dan tekent u bij de makelaar de koopovereenkomst. In deze overeenkomst worden naast de rechten, plichten en randvoorwaarden ook de zogenoemde opschortende voorwaarden omschreven. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, wordt u door onze notaris uitgenodigd om te transporteren.

Young Couple signing  real-estate contract
designers in the office are working Discussion Blueprint Architect on a new project Design Draw Teamwork on wooden desk

Stap 5

Start structuurontwerp (Building Design)

De gemeente heeft bepaald dat Building Design Architect is aangewezen om de architectuur van de woningen te verzorgen. Op basis van de strikte gemeentelijke randvoorwaarden vertaalt Building Design uw wensen naar een eerste structuurontwerp. Als aanvulling op de randvoorwaarden wordt uw programma van eisen en uw woonwensen vertaald naar ruimten met concrete afmetingen. Daarnaast komen zaken aan de orde als duurzaamheid, energiezuinigheid, materiaal- en kleurkeuze, installaties en afwerking.

Stap 6

Bespreken structuurontwerp bij stedenbouw van de gemeente

Zodra uw structuurontwerp akkoord is wordt deze besproken met de afdeling stedenbouw van de gemeente. Deze bewaakt de context van de gebouwen ten opzichte van het landschap. Dit landschap is een belangrijk item voor de ontwikkeling van dit project.

Bespreken structuurontwerp plaatje 6
Architects or engineers holding a pen are working on  construction and home design projects in the office. House design ideas.

Stap 7

Start schetsontwerp (Building Design)

Als uw structuurontwerp akkoord is zet de architect uw ontwerp om naar een schetsontwerp. Dit schetsontwerp dient te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan waarin de randvoorwaarden zijn opgenomen.

De architect weet waar de welstandscommissie op toetst en kan uw ontwerp omzetten naar een ontwerp welke past binnen de randvoorwaarden. In dit schetsontwerp gaat het erom dat uw woonwensen en programma worden omgezet naar een ontwerp met de juiste architectuur en materialen.

Stap 8

Bespreken schetsontwerp bij Welstand van de gemeente

De randvoorwaarden van de gemeente en het programma van eisen van de architect resulteren samen in een woningontwerp dat past in de omgeving én binnen uw budget.

Wanneer het  ontwerp in grote lijnen akkoord is, wordt deze voorgelegd aan de welstandscommissie, welke uw plannen toetst. Groen licht? Dan vult u samen met uw architect de details verder in en kunt u verder werken naar een vergunning.

Stap 4 foto
plaatje 9

Stap 9

Uitwerken ontwerp t/m vergunning (Building Design)

Als het ontwerp is uitgewerkt tot een definitief ontwerp, is het tijd voor de officiële bouwaanvraag. De gemeente bekijkt en beoordeelt de tekeningen met daarin alle details van uw woning. Gelijktijdig met de aanvraag van de vergunning vraagt u op basis van de (bestek)tekeningen een offerte aan bij een aannemer. U bent vrij om deze te kiezen.

Een partner in dit project is Bouwbedrijf Lichtenberg uit Rijssen. Bouwbedrijf Lichtenberg is een betrouwbare partij die in het verleden veelvuldig diverse luxe villa’s heeft gerealiseerd in samenwerking met de architecten van Building Design. Indien u in deze fase al een aannemer selecteert, dan kunt u na het verkrijgen van een vergunning ook meteen starten met de bouw. Dat voorkomt oponthoud.

Stap 10

Start bouw

Zodra de bouwvergunning is verleend en de aannemer is geselecteerd kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen.

In dit stadium kunt u zich, eventueel met uw binnenhuisarchitect, bezig houden met de gedetailleerde afwerking van uw woning (tenzij u deze keuzes al bij het definitieve ontwerp heeft gemaakt). U kiest de keuken en de daarbij behorende apparatuur, de badkamer met sanitair en tegels, de vloer-, wand- en plafondafwerking, enzovoorts.

construction worker team hands shaking greeting start up plan new project contract behind white safety helmet on workplace desk in office center at construction site, partnership, contractor concept
Young african woman holding home keys while hugging boyfriend in their new apartment after buying real estate. Lovely girl holding keys from new home and embracing man. Couple around cardboard boxes.

Stap 11

De oplevering

Gefeliciteerd: uw droomwoning is klaar en wordt opgeleverd.
Na de verhuizing kunt u er in alle rust van gaan genieten!

Wil je meer weten over de kavels?
Neem dan contact op.