Stap voor stap naar uw eigen droomwoning

Cheerful couple at home using laptop

Stap 1

De mogelijkheden bepalen

Op deze website vindt u al wat informatie over de kavel. De makelaar zal u verder informeren over de randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Daarbij krijgt u antwoord op belangrijke vragen, zoals:

- Welk deel van de kavel mag worden bebouwd?
- Hoe hoog mag u bouwen?
- Uit hoeveel verdiepingen mag uw woning bestaan?
- Wat is de gewenste architectonische stijl?

Stap 2

De kavel kopen

Heeft u definitief besloten een kavel te kopen, dan tekent u bij de makelaar de koopovereenkomst. In deze overeenkomst worden naast de rechten, plichten en randvoorwaarden ook de zogenoemde opschortende voorwaarden omschreven.

Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de koop vastgelegd in een koopakte bij de betrokken notaris.

Young Couple signing  real-estate contract
designers in the office are working Discussion Blueprint Architect on a new project Design Draw Teamwork on wooden desk

Stap 3

Een voorlopig ontwerp maken

De gemeente heeft bepaald dat Building Design, een gerenommeerd architectenbureau, is aangewezen om de architectuur van de woningen te ontwikkelen. Op deze website staan een aantal voorbeelden van schuurwoningen die door Building Design zijn ontworpen om u een beeld te schetsen van de mogelijkheden. Op basis van de strikte gemeentelijke randvoorwaarden vertaalt Building Design uw wensen naar een eerste ontwerp.

Als aanvulling op de randvoorwaarden stelt de architect bovendien een programma van eisen op. Hierin worden uw woonwensen vertaald naar ruimten met concrete afmetingen. Daarnaast komen zaken aan de orde als duurzaamheid, energiezuinigheid, materiaal- en kleurkeuze, installaties en afwerking.

Stap 4

Naar de Welstandscommissie!

De randvoorwaarden van de gemeente en het programma van eisen van de architect resulteren samen in een woningontwerp dat past in de omgeving én binnen uw budget, Als het voorlopig ontwerp in grote lijnen naar ieders zin is, wordt deze al snel voorgelegd aan de welstandscommissie, Deze toetst uw plannen.

Groen licht? Dan vult u samen met uw architect de details in.

Stap 4 foto
Architects or engineers holding a pen are working on  construction and home design projects in the office. House design ideas.

Stap 5

De bouwaanvraag en de offertes

Als het voorlopige ontwerp is uitgewerkt tot een definitief ontwerp, is het tijd voor de officiële bouwaanvraag. De gemeente bekijkt en beoordeelt de bestektekeningen met daarin alle details van uw woning. Gelijktijdig met de aanvraag van de bouwvergunning vraagt u op basis van de bestektekeningen een offerte aan bij een aannemer . In deze bevelen wij Bouwbedrijf Lichtenberg uit Rijssen aan.

Bouwbedrijf Lichtenberg is een betrouwbare partij die in het verleden veelvuldig diverse luxe villa’s heeft gerealiseerd in samenwerking met de architecten van Building Design. Indien u in deze fase al een aannemer selecteert, dan kunt u na het verkrijgen van een vergunning ook meteen starten met de bouw. Dat voorkomt oponthoud.

Stap 6

De start van de bouw

Zodra de bouwvergunning is verleend en de aannemer is geselecteerd kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen. In dit stadium kunt u zich, eventueel met uw binnenhuisarchitect, bezig houden met de gedetailleerde afwerking van uw woning (tenzij u deze keuzes al bij het definitieve ontwerp heeft gemaakt). U kiest de keuken en de daarbij behorende apparatuur, de badkamer met sanitair en tegels, de vloer-, wand- en plafondafwerking, enzovoorts.

construction worker team hands shaking greeting start up plan new project contract behind white safety helmet on workplace desk in office center at construction site, partnership, contractor concept
Young african woman holding home keys while hugging boyfriend in their new apartment after buying real estate. Lovely girl holding keys from new home and embracing man. Couple around cardboard boxes.

Stap 7

De oplevering

Gefeliciteerd: uw droomwoning is klaar en wordt opgeleverd. Na de verhuizing kunt u er in alle rust van gaan genieten!

Wil je meer weten over de kavels?
Neem dan contact op.