Veelgestelde vragen

In onderstaande rubrieken vind je de antwoorden op veelvoorkomende vragen.
Staat je antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Verkoopprocedure

Wanneer gaat het project in de verkoop?

Op dit moment is het project in verkoop.

Moet ik betalen voor een optie?

In het gesprek met de makelaar worden alle verkoopstukken en het stappenplan met u doorgenomen. Als u een kavel krijgt toegewezen en u heeft aangegeven gebruik te willen maken van een optieperiode dan dient u een vergoeding te betalen van € 1.000,00 welke wordt verrekend bij de levering van de kavel.

Hoe lang heb ik een optie?

Een optie geldt in basis voor 6 weken. In deze periode heeft u de gelegenheid om uw keuze te overwegen en eventueel aanvullende vragen te stellen. Na deze optieperiode wordt u gevraagd of wilt kopen of afziet van de optie, waardoor andere kopers een kans krijgen. Indien u afziet van de optie wordt de vergoeding niet geretourneerd.

Ik wil kopen en dan?

Indien u aangeeft dat u wilt kopen dan zal de makelaar een koopovereenkomst opstellen. Deze wordt door de makelaar zorgvuldig met u doorgenomen om te controleren of alle gegevens goed zijn ingevuld. De basis overeenkomsten zonder persoonlijke gegevens ontvangt u ook tijdens het gesprek met de makelaar nadat u een optie heeft gekregen.

Wat gebeurt er nadat ik heb getekend?

Na de ondertekening van de overeenkomsten heeft u indien u hier gebruik van maakt twee maanden de tijd om de financiering definitief af te ronden. Bij het onderdeel "Financiering" vindt u hier de meest gestelde vragen.

Financiering

Hoe weet ik of ik de kavel kan betalen?

U kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur. In dit gesprek krijgt u een goed beeld of u de kavel kunt betalen en wat uw toekomstige maandlasten zullen zijn.

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

In de overeenkomsten zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. De periode geldt voor 2 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst. Na deze periode wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra u in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Wat als ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast?

In de overeenkomsten zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als u onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kunt u binnen een periode van 2 maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. U kunt dit doen door de ontbinding aan te vragen aangevuld met tenminste 2 afwijzingen van geldverstrekkers.

Wanneer start ik met betalen?

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte betaalt u de koopsom van de grond. De aanneemsom voor uw woning betaalt u vervolgens in termijnen aan een aannemer vanaf het moment dat de bouw start.

Wie regelt de betaling?

De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van de verschuldigde koopsom.

Kan ik mijn kavel (deels) met eigen geld betalen?

Ja, dat is mogelijk. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk aan de notaris door te geven. Dit in verband met het inplannen van de afspraak voor het passeren van de aktes.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een kavel koop?

U koopt de kavel vrij op naam, maar u moet naast de bouw van een woning altijd rekening houden met extra kosten. Zo heeft u bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten).

Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen?

Dat is alleen mogelijk voor het passeren van de hypotheekakte. Het is dan wel verstandig dat u dit goed afstemt met onze projectnotaris.

Wat is transportrente?

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koopovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Ik heb nog een huis te verkopen, zijn er voor mij mogelijkheden om dubbele lasten te voorkomen?

Dubbele maandlasten zijn niet of nauwelijks te voorkomen. De dubbele maandlasten zijn wel fiscaal aftrekbaar met een maximum van 2 jaar.

Vragen over het gebied

Wat wordt de sfeer van het gebied?

De naam van het project zegt het al, het wordt een bosrijk gebied, waarbij de bestaande groenstructuren behouden blijven en worden versterkt. De houtwallen die de kavels aan de achterzijden begrenzen en de bomenrijen die het erf begrenzen aan de zijkanten.

Is er openbaar vervoer in de omgeving?

Op 200 meter van de locatie is een bushalte aan de Waterleidingstraat. Het NS Station bevindt zich op 9 minuten fietsen.

Welke voorzieningen zijn er voor scholen en kinderopvang in de buurt?

Er bevindt zich een educatief centrum voor opvang en basisonderwijs (Sparrenbos) op 7 minuten fietsen en een middelbare school (Rodenborch College) op 8 minuten fietsen.

Welke sportvoorzieningen zijn er in de omgeving?

Er zijn diverse sportvoorzieningen in de directe omgeving variërend van paardrijden, tennis, fiets cross, hockey, voetbal etc.

Zijn er in de directe omgeving al voorzieningen zoals winkels en horeca aanwezig?

Het dichtstbijzijnde winkelcentrum (Molenhoekpassage) bevindt zich op 10 minuten fietsen of 5 minuten met de auto.

Wat wordt er naast het project gebouwd? Omliggende bebouwing?

Het project bestaat uit 2 fases, elke fase bestaat uit 6 kavels. Het zuidelijke plandeel wordt eerst verkocht en gerealiseerd, waarna het noordelijke plandeel volgt. Verder blijft het een bosrijke omgeving.

Waar kan ik me inschrijven zodat ik op de hoogte blijf?

Via de website kunt u zich inschrijven en uw voorkeur aangeven. Ook kunt u bij onze makelaars terecht als u dit niet zelf kunt doen.

Vragen over de wijk

Hoeveel woningen worden er in de wijk gerealiseerd?

In totaal bestaat het plan uit 12 kavels, waarvan zij in twee fases worden verkocht en gerealiseerd. Het zuidelijke plandeel wordt eerst verkocht en gerealiseerd, waarna het noordelijke plandeel volgt.

Wat voor soort woningen komen er?

Het betreft allemaal vrijstaande woningen die onder architectuur in samenhang worden ontworpen. Wel worden het individueel ontworpen woningen binnen de kaders van het beeldkwaliteitplan.

Komen er ook huurwoningen in het aanbod? En zo ja, wie is de verhuurder?

Nee, er komen geen huurwoningen.

Zijn er ook starterswoningen gepland?

Nee, er komen geen starterswoningen.

Worden er ook projectmatig woningen gebouwd?

Nee, geen projectbouw, enkel individuele woningen.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Elke kavel dient minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren en te handhaven.

Komen er nieuwe wegen in de wijk?

Ja, er wordt een eigen weg in het plan gelegd, zodat alle kavels bereikbaar zijn en blijven. Deze weg wordt eigendom van de individuele kopers van het betreffende cluster.

Komt er ook een speeltuin of speelweide?

Nee, er komt verder geen speeltuin.

Is er bestemming om te bouwen?

Ja, het bestemmingsplan is gereed en onherroepelijk.

Is er een brochure beschikbaar?

Ja, deze is verkrijgbaar op de website onder "downloads".

Vragen over de kavels en de mogelijkheden

Welke makelaar verkoopt de kavels?

De kavels worden verkocht door Abelen Makelaars en AMB Makelaars.

Is mijn favoriete kavel nog beschikbaar?

Als u vragen heeft over de beschikbaarheid van uw favoriete kavel neem dan gerust contact met een van de makelaars op! U kunt de makelaars bellen of mailen. De status van een kavel kunt u na start verkoop ook terug zien op de website.

Wat is de ligging en wat zijn de afmetingen?

Het formaat van de kavels wisselt en is terug te vinden op de verkooptekening.

Is er al verkoopdocumentatie beschikbaar?

Wanneer de verkoop is gestart vindt u alle relevante documentatie terug op de website. Indien u een optie krijgt zullen de makelaars u voorzien van de overige contractdocumentatie.

Is er een vaste architect?

Ja, in samenspraak met de gemeente 's-Hertogenbosch is gekozen om met één architect te werken. In dit geval werken wij met onze partner Building Design Architectuur uit Borne. We doen dit om hiermee te waarborgen dat er samenhang ontstaat in de uitstraling van individuele woningen op het erf.

Is er een vaste aannemer?

Nee, u bent zelf vrij in het kiezen van een aannemer. Wel kunt u bij onze partner Bouwbedrijf Lichtenberg een vrijblijvende offerte opvragen voor uw woning, zodat u snel een indicatie heeft van de bouwkosten.

Zijn er mogelijkheden om een woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

U bent geheel vrij in de indeling en architectuur van uw woning mits dit past binnen de kaders gesteld in het beeldkwaliteitplan. De architect is hier van op de hoogte.

Wanneer kan ik bij de aannemer terecht?

Dit bepaalt u zelf, maar het is verstandig om eerst het gesprek met de architect te voeren alvorens u vervolggesprekken voert met een aannemer. Het kan uiteraard dat u al een aannemer of basis ontwerp heeft. Dan kunt u dit uiteraard voorleggen aan onze architect.

Is er een gasaansluiting aanwezig?

Nee, geen van de kavels wordt voorzien van een gasaansluiting.

Kunnen we wel bijgebouwen plaatsen?

Het is toegestaan om bijgebouwen te plaatsen, maar de voorkeur geniet het om bijgebouwen zoveel mogelijk mee te ontwerpen met de woningen.

Mag ik een kelder realiseren?

Ja, het is mogelijk om een kelder te realiseren.

Is er een maximum inhoud?

Er is geen maximum inhoud meegegeven, wel een maximum te bebouwen kaveloppervlak zoals aangegeven.

Wat zijn de afmetingen van de kavels, bouwblokken, etc.?

De maatvoering van de kavels staat vermeld op het betreffende kavelpaspoort.

Overige vragen

Kan ik beter een bestaand huis of een kavel kopen?

Een kavel met daarop een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar u geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heeft u de eerste jaren vrijwel niet. Daar komt bij dat u uw woning ook nog eens helemaal kunt laten voldoen aan uw eigen wensen.

Wanneer wordt gestart met de inrichting van de bouwwegen?

Zodra de eerste twee kavels verkocht zijn zullen wij de bouwwegen aanleggen, zodat tijdig de voorzieningen voor de realisatie van de woningen ook aanwezig zijn.

Wanneer wordt het gebied woonrijp gemaakt?

Wanneer alle 6 kavels verkocht zijn en de grootste bouwwerkzaamheden zijn afgerond starten wij met de inrichting van het openbaar gebied als ook met de aanleg van de hagen. Dit laatste doen wij wel in de juiste periode in verband met de groei.

Van wie koop ik de grond?

De grond koopt u van de ontwikkelaar; u sluit ook de koopovereenkomst met de ontwikkelaar. De aannemingsovereenkomst sluit u met uw eigen aannemer. Uw aannemer bouwt uw woning en is ook uw aanspreekpunt tijdens de bouwperiode van uw woning.

De architect is vast, betaal ik hier dan niet te veel?

De architect berekent een normaal en marktconform uurtarief voor haar werkzaamheden. De verantwoording hiervan gebeurt geheel transparant en de werkwijze wordt u in het gesprek met de architect toegelicht.